Termeni si Conditii – varianta initiala

Casa din Plai

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordați asistența și consimțământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.
Pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, respectiv să vă putem trimite oferte privind serviciile turistice, precum și oricare altă formă de servicii de agrement si de alimentatie publica, care ar putea intra sub incidența interesului dvs., dar și știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.casadinplai.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica GDPR”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).
Politica GDPR explică practicile BLIDAR ANDREI VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA (denumita in continuare Casa din Plai), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către noi.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Casa din Plai se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.
Prin Politica GDPR, Casa din Plai dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii GDPR și cu privire la drepturile de care beneficiază.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, Casa din Plai poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.
Politica de confidențialitate descrie:

Cine suntem;
Ce date colectam;
Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
Modul în care colectăm date cu caracter personal;
Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;
Perioada de stocare în vederea procesării;
Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
Către cine putem transmite aceste date.
De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
CINE SUNTEM?
Suntem BLIDAR ANDREI VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA si acționam in calitate de operator al Pensiunii Agroturistice Casa din Plai. Datele noastre de identificare sunt : C.U.I. 33158024, NR REG COM.: F29/688/2014.
CE DATE COLECTAM?
Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: numele si prenumele, adresa de email, numărul de telefon, datele de identificare de pe copia cârtii tale de identitate, inclusiv CNP-ul tău, datele cardului de credit (tipul cardului, numărul cardului de credit, numele titularului, data expirării si codul de securitate), informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii si a plecării, cereri speciale, observații despre preferințele serviciilor dumneavoastră (inclusiv preferința pentru tipul de camera, facilitați sau orice alte servicii utilizate) si orice alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci când devii client sau un potențial client in vederea prestării de servicii turistice, sau când folosești produsele sau serviciile noastre. 
SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Casa din Plai colectează date în următoarele cazuri:
Dacă sunteți un client sau un potențial client al Pensiunii:
Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
1.1.  Pentru a vă oferi serviciile noastre
Vă solicităm date pentru a vă oferi serviciile noastre:
– a vă putea rezerva camere și alte servicii la pensiunea noastră; temeiul de prelucrare a datelor este în acest caz executarea unui contract;
– a vă putea caza în pensiunea noastră; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale;
1.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră
Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.
1.3.  Obligație legală
În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa / domiciliul, adresa de poștă electronică (opțional) precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator
2.1.  Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)
Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).
2.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră
Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.
2.3. Dacă doriți să vă angajați la Pensiunea Casa din Plai
Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Casei din Plai. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor
3.1.  Pentru a ține legătura cu dumneavoastră
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.
3.2.  Comunicarea cu dumneavoastră
Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.
3.3.  Obligație legală
În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

Dacă sunteți un vizitator la Pensiunea Casa din Plai
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al Casei din Plai, și anume protecția acestor spații, active și personal.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit (înțelegerea si acceptarea semnificației indicatorului „Zona supravegheată video”. Spatiile supravegheate video sunt recepția, holurile pensiunii, parcarea si împrejmuirile aferente pensiunii.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru www.casadinplai.ro.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele si prenumele, adresa de email, numărul de telefon, datele de identificare de pe copia cârtii tale de identitate, inclusiv CNP-ul tău, datele cardului de credit (tipul cardului, numărul cardului de credit, numele titularului, data expirării si codul de securitate), informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii si a plecării, cereri speciale, observații despre preferințele serviciilor dumneavoastră (inclusiv preferința pentru tipul de camera, facilitați sau orice alte servicii utilizate).
Transmiterea de date cu caracter personal către terți
Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terți, există posibilitatea:
– dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice.
Cine are acces la datele Dvs.?
Vă aducem la cunoștință că pentru funcționarea eficientă a colaborării cu dvs. atât prin intermediul email-ului cât și a rețelei de socializare facebook, la datele dvs.de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii și datele cu caracter personal ce pot fi utilizate sunt următoarele:
Servicii SMTP (comunicare email) – adresă de e-mail;
Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
Servicii de facturare – nume, prenume, CNP, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de trimitere SMS – numărul de telefon;
Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail, număr de telefon;
Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP;
Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;
Durata procesării
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre, pentru înregistrările video durata este de maxim 30 zile (înregistrare ciclica), documentele semnate la sosirea in unitate in vederea cazării (fise de cazare – in dublu exemplar) – un exemplar este distrus de către unitatea noastră in termen de 12 luni, dovada o constituie încheierea unui proces verbal de distrugere, iar exemplarul numărul 2 este predat Politiei Provița de Sus/Campina. Datele colectate in programul de rezervări/programul de facturări sunt stocate pentru o perioada de 24 luni. Pentru datele colectate online, prin intermediul site-ului www.casadinplai.ro, acestea sunt stocate pentru o perioada de 24 luni.
Pot există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.
Drepturile dumneavoastră
În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu: dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate; dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale; o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse; dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;
dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la BLIDAR ANDREI VALENTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu sediul in Provita de Sus, sat Plaiu, nr. 355, Prahova, e-mail andrei@casadinplai.ro.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.
PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT SI PARTAJAREA DE DATE
Pensiunea Casa din Plai va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.casadinplai.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Pensiunea Casa din Plai colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Pensiunea Casa din Plai.
Cu toate acestea, Casa din Plai a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.
Casa din Plai se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.
De asemenea, este posibil ca Pensiunea Casa din Plai să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu Pensiunea Casa din Plai, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.
Prin contactarea Pensiunii Casa din Plai în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Pensiunea Casa din Plai, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.
In derulare activității noastre utilizam serviciile Booking.com si Airbnb.com pentru a vă oferi serviciile noastre de rezervare online. Informațiile pe care le introduceți pe aceste website-uri pot fi partajate cu afiliații acesteia. Aceste informații pot include date personale precum numele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, detaliile dumneavoastră de plată, numele oaspeților care călătoresc cu dumneavoastră și orice preferințe pe care le-ați specificat la efectuarea unei rezervări. 
PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE
Site-ul www.casadinplai.ro  nu folosește identificatori de tip Cookie.
EXONERARE DE RĂSPUNDERE
Site-ul www.casadinplai.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Casei din Plai. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Pensiunea Casa din Plai  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.
ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.casadinplai.ro.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.casadinplai.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Termenii Politicii GDPR se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.
CONTACT
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul in care tratăm și folosim datele dumneavoastră̆ cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră̆, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site.
Dreptul tău de a depune plângere se poate exercita prin transmiterea acesteia către: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.